22. mars

Bispevisitas i Båtsfjord

Biskop Olav Øygard foretar visitas i Båtsfjord sokn

Biskop Olav Øygard skal over 4 dager foreta visitas i Båtsfjord sokn i dagene 22. - 26. mars. Visitasen starter allerede onsdags kveld i møte med menighetsrådet.

Torsdags morgen starter dagen med ett møte med kirkestaben før ferden fortsetter opp på Alderspensjonatet for å holde gudstjeneste/andakt og møte beboerne på helsesenteret.
Deretter er det bedriftsbesøk ved Båtsfjord Service AS på Holmen. Der blir det møte med de ansatte og mulighet for å se deres produksjonslokaler.
Etter lunsj er det neste på programmet besøk ved Båtsfjord videregående skole.
Det inviteres til sangkveld i Båtsfjord kirke kl.19.30

Fredags formiddag er det møte og lunsj med ledelsen i Båtsfjord kommune. Dagen fortsetter med besøk ved Båtsfjord skole og møte med neste års konfirmanter. Deretter går turen videre til Nordskogen barnehage.

Lørdagen er programfri dag for biskopen og hans følge.

Båtsfjord Kirke
Kategori: Kirke og Menighet
Uke: 12