Planforslaget finnes i sin helhet på denne siden: Høring og offentlig ettersyn: Områderegulering...