Løype 1: Fra grustaket på østsiden i Neptundalen i Båtsfjord, forbi skytterbanen, ned Gattjokkdalen mot Torvhaugen i Båtsfjorddalen, derfra parallelt med FV 891 (NV-siden) til Vegvesenstasjon. Videre langs foten av Storbakken til Lille Jovatn. Derfra opp Larslegda eller Bardosenbakken og videre langs den gamle vegtraseen (FV 891) til Speiderhytta ved Adamsvann/Adamstoppen.

Deler av Løype 2 fra hjelpekorpshytta til Ordohøyda.

Løype 3: Fra Speiderhytta ned Adamsdalen til Syltefjorddalen. Herfra nedover langs dalen på nordsiden av elva til Klaus A. Jørgensens hytte, og oppover langs dalen til hytteområdet ved Ordovann.

Løype 4: Fra løype nr. 12 ved Námmečohkka, sørøst over Båtsfjordfjellet til løypekryss vest for Storhaugen, ned ved Gárdojohka til tidligere fylkesveg 333 og løype 15 i Nordfjord.

Løype 5, Fra Nordfjord i Syltefjord langs den gamle telefonlinje-traseen over Syltefjordhøgda til Ytre Syltefjord.

Løype 6, Fra løype 5 ved Storvannet over Nordfjordhøgda til Nordfjordvatnet, derfra nordvest til løype 12

Løype 7A: Fra løype 15 i Nordfjord langs vegen til Hamna i Syltefjord.

Løype 8: Langs fylkesvegen fra kommunegrensa mot Vardø til Kvannvikvannene og derfra langs kraftlinjetraseen til Hamningberg.

 Løype 9: Fra løype 8 ved vegkrysset i Sandfjorden, opp Sandfjorddalen til Syltevikmoan og over Syltevikmoan til sørenden av Syltevikvannet.

Løype 10: Fra løype 9 i Sandfjorddalen opp Kudalen og over fjellet til kommunegrensa mot Vardø v/Seglkollfjellet, der løypa møter løype 8 i Vardø kommunes forskrifter til motorferdselloven.

Deler av Løype 11, fra løype 9 Sandfjorddalen til Austerelva.

Løype 12 :  Fra løype 15 øst for Sprithaugen og over fjellet til hytteområdet ved Makkaur. Videre fra Makkaur og fram til grensa for Makkaurhalvøya naturreservat.

Løype 13 A: Fra løype 4 ved Storhaugen og ned øvre Johandalen til tidligere fylkesveg 333. Videre ned langs nordsiden av tidligere fylkesveg til østenden av Falkfjellet.

Løype 13 B: Avstikker fra løype 13A, ned Sør-Hursidalen til løype 15.

Løype 15: Fra løype nr. 1 ved Lille Jovatn i Båtsfjorddalen, parallelt med FV 891 til tidligere fylkesvei 333, videre langs denne i Båtsfjorddalen til Nordfjord i Syltefjord.

Løype 16: Fra løype 15 over Svingvann, Evavann og Adamsvann til løype 3 ved Adamsdalen på nordsiden av FV 891.