Deler av løype 1:
Fra grustaket på østsiden i Neptundalen i Båtsfjord, forbi skytterbanen, ned Gattjokkdalen mot Moldhaugen i Båtsfjorddalen, derfra parallelt med FV 891 (NV-siden) til Vegvesenstasjonen. Videre langs foten av Storbakken til Lille Jovatn.
 
Deler av løype 2:
Fra parkeringsplassen ved fylkesvegen langs hytteveien til Ordo hyttefelt.
 
Løype 7:
Fra løype 4 i Nordfjord langs vegen til Hamna i Syltefjord
 
Løype 8:
Langs fylkesvegen fra kommunegrensa mot Vardø til Kvannvikvannene og derfra langs kraftlinjetraseen til Hamningberg.
 
Løype 10:
Fra løype 9 i Sandfjorddalen opp Kudalen og over fjellet til kommunegrensa mot Vardø v/Segelkollfjellet, der løypa møter løype 8 i Vardø kommunes forskrift til motorferdselloven.
 
Løype 15:
Langs tidligere fylkesveg 333 i Båtsfjorddalen til Nordfjord i Syltefjord.
 
Løypa fra parkeringsplassen  ved fylkesveien til hyttefeltet i Ordo blir åpnet i løpet av uka.  Følg med.