Følgende skutertrasseèr er åpne for ferdsel:

Løype 1: Fra grustaket på østsiden i Neptundalen i Båtsfjord, forbi skytterbanen, ned Gattjokkdalen mot Moldhaugen i Båtsfjorddalen, derfra parallelt med FV 891 (NV-siden) til Vegvesenstasjon. Videre langs foten av Storbakken til Lille Jovatn. Derfra opp Larslegda eller Bardosenbakken og videre langs den gamle vegtraseen (FV 891) til Speiderhytta ved Adamsvann/Adamstoppen.

Løype 2: Fra speiderhytta langs den gamle veitraseen (FV 891) til vegen til Ordovann, og videre langs Ordovannsvegen til Ordovann hyttefelt. På Berlevågs side av kommunegrensa er dette løype M i Berlevåg kommunes forskrifter til motorferdselloven.Fra utkjøring (ved Magistervannet) fra Fylkesvei 891 langs Ordovannsvegen til Ordovann hyttefelt.

Løype 3: Fra Speiderhytta, ned Adamsdalen til Syltefjorddalen.  Herfra nedover langs dalen til Klaus A Jørgensens hytte, og oppover langs dalen til hytteområdet ved Ordovann

Løype 4: Fra løype nr. 12 ved Námmečohkka, sørøst over Båtsfjordfjellet til løypekryss vest for Storhaugen, ned ved Gárdojohka til tidligere fylkesveg 333 og løype 15 i Nordfjord.

Løype 7A fra løype 15 til Hamna.

Løype 7B over Jammerdalen til Hamna.

Løype 8: Langs fylkesvegen fra kommunegrensa mot Vardø til Kvannvikvannene og derfra langs kraftlinjetraseen til Hamningberg.

Løype 10: Fra løype 9 i Sandfjorddalen opp Kudalen og over fjellet til kommunegrensa mot Vardø v/Seglkollfjellet, der løypa møter løype 8 i Vardø kommunes forskrifter til motorferdselloven.

Løype 12: Fra løype 15 øst for Sprithaugen og over fjellet til hytteområdet ved Makkaur. Videre fra Makkaur og fram til grensa for Makkaurhalvøya naturreservat.

Løype 13 A: Fra løype 4 ved Storhaugen og ned øvre Johandalen til tidligere fylkesveg 333. Videre ned langs nordsiden av tidligere fylkesveg til østenden av Falkfjellet.

Løype 13 B Avstikker fra løype 13A, ned Sør-Hursidalen til løype 15.

Deler av Løype 15:
Fra fylkesvei 333,(bommen i dalen) videre langs denne i Båtsfjord dalen til Nordfjord i Syltefjord.

Løype 16: Fra løype 15 over Svingvann, Evavann og Adamsvann til løype 3 ved Adamsdalen på nordsiden av FV 891.