Finnmark vokste fra 75.758  til 76.149. en økning på 391 personer.

Av alle tettstedene i Finnmark var det altså Fiskerihovedstaden Båtsfjord som hadde den største veksten på  2.5% fra året før. Det vil si at det var 56 personer som valgte å flytte til Båtsfjord i løpet av fjordåret. Til sammen hadde Finnmark en befolkningsøkning på 0.5 prosent.

 

Noen kommer, noen drar.

Båtsfjord er èn av tre kommuner i Nord-Norge som vokste med over 2.5% og èn av kun to kommuner i Øst Finnmark som fikk flere innbyggere i fjord.

Dette blir sett på som en positiv utvikling av ordføreren i Båtsfjord kommune, Geir Knutsen. 

Geir