Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brøyting i Båtsfjord kommune

Båtsfjord kommune har for tiden store utfordringer med å få brøytet kommunale veier, dette med bakgrunn i at det står parkert mye biler på og ved kommunal vei. Manglende brøyting kan sette liv og helse i fare, da utrykningskjøretøy kan få problemer med å komme fram. 

Politiet kan kreve fjernet, eller om nødvendig fjerne eller ta i forvaring kjøretøy

a.

som er plassert i strid med bestemmelse i eller i medhold av denne lov, eller

b.

som er plassert slik at det ellers er til hinder for trafikken eller for snøbrøyting eller annet arbeid på veg, eller

c.

som er plassert på privat eller offentlig eiendom til skade eller ulempe for eier eller bruker eller mot dennes forbud.

Veitrafikkloven bestemmelser er klar, kjøretøy som er til hinder for brøyting eller annet arbeid på veg kan politiet kreve fjernet.

Teknisk etat ber om at alle som har biler, tilhengere og annet som står parkert ved eller på vei flytter disse slik at vi får ryddet veiene uten å skade private kjøretøy og hengere.

 

Tips en venn Skriv ut
Publisert | Oppdatert 20. mars 2017