Delen av snøskuterløype 15 gjennom Skogdalen (Tranga) er stengt grunnet rasfare.  Det har allerede gått flere små og til dels store ras ifølge de meldingene kommunen har mottatt.

 

Når vi har fått merket omkjøringsløype vil denne bli kunngjort på kommunens hjemmeside og er da åpnet og lovlig å kjøre.  Inntil videre henvises kjøring til Syltefjord til løype 4 (fjelløypa).