Nå er det bare fylkesmannen som kan innvilge dispensasjon for kjøring med snøskuter.  Fylkesmannen innvilger ikke forlenget åpning av løyper, men kan vurdere søknader fra den enkelte.

Man skal ha en svært god grunn for å få en søknad innvilget.  Derfor er det svært viktig at søknaden er godt begrunnet.

VIKTIG: Alle søknader skal ha en uttalelse fra kommunen. Søknad må derfor leveres kommune på servicetorget eller sendes til:
postmottak@batsfjord.kommune.no eller tony.petterson@batsfjord.kommune.no