Det jobbes fortsatt med oppgraderingen/reperasjon av styringen til aggregatet på vannverket. Tidspunkt for driftforstyrrelsen er planlagt til å være ca. klokken 2330. Noen av dere vi kanskje merke noen variasjoner i vannleveransen i den perioden arbeidet pågår. Det er iverksatt tiltak for i redusere omfanget av driftforstyrrelsen.