Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Jury nytt skolebygg

I løpet av juli mottar kommunen tre ulike designforslag på det nye skolebygget. Når juryen har valgt det beste alternativet arrangerer styringsgruppa en åpen dag for å presentere skolekonseptet. Oppfølgingen av dette vil bli møter med de som allerede har kommet med innspill. Dato, organisering etc kommer når juryen har ferdigstilt sitt arbeid.

Batsfjord skole

Tilstandsrapport bygg

HR Prosjekt har fått i oppdrag fra Båtsfjord kommune å utarbeide tilstandsanalyse med kostnadsoverslag for Båtsfjord skole. Vurderinger omfatter fagene bygg, elektro og VVS, der brannteknisk vurdering ikke inngår. Formålet med rapporten er å kartlegge bygningens generelle tilstand ut fra valgte referansenivå, samt gjøre en kostnadsvurdering av eventuelle tiltak.