Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Batsfjord skole

Tilstandsrapport bygg

HR Prosjekt har fått i oppdrag fra Båtsfjord kommune å utarbeide tilstandsanalyse med kostnadsoverslag for Båtsfjord skole. Vurderinger omfatter fagene bygg, elektro og VVS, der brannteknisk vurdering ikke inngår. Formålet med rapporten er å kartlegge bygningens generelle tilstand ut fra valgte referansenivå, samt gjøre en kostnadsvurdering av eventuelle tiltak.

Skolen

Areal- og funksjonsbeskrivelse nye Båtsfjord skole

Båtsfjord kommune skal bygge en ny barne- og ungdomsskole med forsterket avdeling og basishall på samme tomt som Båtsfjord skole ligger i dag. Skolens svømmeanlegg skal bevares og integreres i nytt bygg på en funksjonell og stilfull måte, slik at skolen kan opprettholde et tilfredsstillende svømmetilbud. Vedlagt ligger areal- og funksjonsbeskrivelse pr 11. april for det nye skolebygget.