Feiing:

Feiingen av Båtsfjord kommune 2017, vil bli utført i perioden Juni – August/September. Huseier vil få varsel om feiingen to dager i forveien.

Etter at du har mottatt varsel om feiing, må det sørges for at hele fyringsanlegget er innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte.

Eier må sørge for at fyringsanlegget er lukket slik at sotskade unngås.

Dette innebærer at eier lukker igjen luker, spjeld og trekkventiler.

·         Ikke fyr i ildstedet den dagen feiing skal utføres.

·          Dersom feiing utføres fra tak må stige settes opp eller legges frem.

·         Sørg for at sotluke er tilgjengelig for uttak av sot. Dersom feieren ikke har tilgang til sotluken må huseier/leietaker ta ut sote etter feiing.  Dette er meget viktig for å redusere faren for sotbrann.

Ikke utført feiing:

Hvis feiing ikke blir utført er det huseiers ansvar å påse at fyringsanlegget tilfredsstiller gjeldene krav til brannsikkerheten, spesielt med tanke på sotbrann.

 

SIKKERHET FOR FEIEREN

Feieryrket er et yrke hvor ulykkesrisikoen er høy sammenlignet med andre yrker.

Ved gjennom gang av Feiertjenestens Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid (HMS), har det blitt gjort en risikovurdering på hvor det er størst fare for uønskede hendelser under feiing.

-Størst fare for ulykker er i overgang fra stige til taket, da stigen kan gli sidelengs-

Feierens arbeidsoppgaver er styrt gjennom- Forskrift om brannforebygging, arbeidsmiljøloven med stillasforskrifter og feierens HMS.

Arbeidsmiljøloven med stillasforskrifter setter krav til at stige opp til taket skal være sikret mot utglidning, sidelengs og bakover. Stige over 5 meter skal alltid festes/knytes i toppen.

Huseiers ansvar er styrt gjennom Forskrift om brannforebygging-Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk- § 6. Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg