Vi ber om at innringere har forståelse for dette og gjør oppmerksom på at vi jobber med å få løst problemet.

Dette er særlig vanskelig om morgenen mellom 09.00 og 10.00 når legene har telefontid.

 

 Båtsfjord Kommune