Ved valg til menighetsråd i Båtsfjord sokn er det én godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens liste. Valget gjennomføres som flertallsvalg.
Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge.

 1.  Torbjørn Hansen, f.1961
 2.  Britt Pedersen, f.1979
 3.  Anita Bremnes, f.1966
 4.  Tommi Rantala, f.1968
 5.  Solfrid Eriksen, f.1954
 6.  Mette Aarnes, f.1964
 7.  Magnus Eriksen, f.1991      
 8.  Liss-Aase Andreassen, f.1982
 9.  Wanja Karstensen, f.1954
 10.  Helga Antonsen Eriksen, f.1987
 11.  Birgit Jessen, f.1944
 12.  Anne Marte Libakken, f.1974            
 13. Jane-Mari Andreassen, f.1973
 14. Siv Sørgaard, f.1987
Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Opplysninger  om kirkevalget i soknet finner du på www.kirkevalget.no.