Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Nå er det på tide å bestille time til HPV-vaksine for deg som er i målgruppen.

I disse dager får alle kvinner i Norge født fra og med 1991 til og med 1996 invitasjon på SMS til å ta gratis HPV-vaksine.

Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018. Vaksinen er gratis i denne perioden, men vil koste ca 4000,- etter perioden er over.

Båtsfjord helsestasjon oppfordrer alle i målgruppen til å ta vaksinen.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende HPV-infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft
Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen.

HPV-vaksine kan gi beskyttelse også hos de som har debutert seksuelt. Derfor anbefales HPV-vaksine til alle unge kvinner som ikke tidligere er vaksinert.

Da det er redusert bemanning ved Båtsfjord helsestasjon er det utsatt oppstart for vaksinering til mars 2017. Det er likevel lurt å ta kontakt nå slik at det kan settes opp time fra mars 2017, og du vil bli innkalt.

Timebestilling, ring Tlf: 789 85 373

HPV-vaksine har siden 2009 vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. klasse. Dette programmet fortsetter som før.

Mer informasjon om HPV-vaksinering finner du hos Folkehelseinstituttet.

 

Kjersti Nergaard
Ledende helsesøster i Båtsfjord