Andaktene på Alderspensjonatet

     Onsdagene 5. 19. og 26. april  Klokka 11:30 

Påska

      Palmesøndag  9. april 

                 Båtsfjord Kirke klokka 11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.  Organist Inger Kjeldsen 

     Skjærtorsdag 13. april 

                 Kongsfjord Kapell klokka 17. Gudstjeneste med nattverd.  Ingen organist 

    Påskaften 15. april 

                 Syltefjord Kapell klokka 17 Gudstjeneste med nattverd. Organist Inger Kjeldsen 

   1. Påskedag 16. april 

                 Alderspensjonatet klokka 11. Gudstjeneste med nattverd. Organist Inger Kjeldsen  

Påsketiden

     23. april Båtsfjord kirke. Gudstjeneste med dåp (Nattverd?) ved vikarprest Esther Lønmo. Organist Inger Kjeldsen