Andakter på sykehjemmet

Hver onsdag klokka 11:00

Gudstjeneste 27.august klokka 11.00  i Syltefjord Kapell

Nattverd

Offeret går til kapellet.