Forslag til adressenavn for 29 av 31 adresseparseller i Båtsfjord kommune.

Alle veger og vegløse områder der det finnes bygninger uten vegadresse har blitt inndelt i adresseparseller som nå skal få navn. Del 1 av høringen gjelder 29 av 31 adresseparseller.

Se liste over navneforslag HER

Se kart over alle adresseparseller HER