Adressenavn for veien til Syltefjord og veien til Hamningberg vil bli behandlet gjennom en egen høringsprosess. Høring legges nå ut i perioden 4. april – 4. mai 2017.

I dagligtalen er veien til Syltefjord og veien til Hamningberg ofte omtalt som «Syltefjordveien» og «Hamningbergveien». I Båtsfjord tettsted har vi imidlertid allerede to gater med samme navn. Det er ikke mulig å ha like veinavn på flere veier innenfor en kommune. Alternativene blir derfor enten å endre navn på de allerede eksisterende veiene, eller å finne andre navn som ivaretar lokale navnetradisjoner på veiene til Syltefjord og Hamningberg.

Veien til Syltefjord

SE KART HER

Veistrekningen som skal ha navn er den delen av kommuneveg 26 som går fra krysset i Båtsfjorddalen og ned til brua over Nordfjordelva ved Nordfjord. Dette inkluderer ikke sideveiene til Vesterelv og Hamna, som vil få egne adressenavn.

Navneutvalget har valgt ut følgende tre alternativer for navn på veien mot Syltefjord:

1. Nordfjordvegen
2. Syltefjordvegen
3. Storvatnvegen/Syltefjorddalen* (SE KART HER)
*Alternativ 3 innebærer en oppdeling av veien i to

Innspill vurderes av navneutvalget, som velger ut et forslag som skal legges frem for kommunestyret.

Veien til Hamningberg

SE KART HER

Fylkesveg 341 fra Svartnes til Hamningberg går gjennom både Vardø og Båtsfjord kommune. Det har vært innledet et samarbeid med Vardø kommune for å navngi hele strekningen. Både navneutvalget i Båtsfjord kommune og Vardø kommune foreslår å kalle strekningen «Hamningbergvegen». Dette innebærer at «Hamningbergvegen» i Båtsfjord tettsted må endre navn.
 

Hamningbergvegen og Blåbærtoppen i Båtsfjord tettsted

SE KART HER

Adresseringen av Blåbærtoppen følger i dag ikke prinsippene for adressering. Teknisk etat foreslår derfor å slå sammen gatene «Hamningbergvegen» og «Blåbærtoppen». Hele området vil bli omadressert med ny vegadresse og husnummer. Mer informasjon vil sendes per brev til alle beboere i Hamningbergvegen og Blåbærtoppen.

Navneutvalget har følgende forslag til nytt vegnavn:

1. Blåbærveien

2. Blåbærtoppen

Innspill vurderes av navneutvalget, som legger fram et navneforslag for kommunestyret.