Nå skal det innføres vegadresser til alle bygninger som i dag kun har matrikkeladresser. Det har i 2015/2016 vært gjennomført innsamling av forslag til adressenavn. Navneforslagene er behandlet av kommunens navneutvalg, og legges nå ut på høring i to deler. Høringsperioden er 27. mars - 4. mai 2017.

Høring del 1
Del 1 av høringen gjelder 29 av 31 adresseparseller
.Se høring del 1 HER

Høring del 2
Del 2 av høringen gjelder veien til Syltefjord og veien til Hamningberg, samt omadressering av gatene «Blåbærtoppen» og «Hamningbergveien».
Se høring del 2 HER

Siste mulighet for å påvirke valg av adressenavn
Etter høringen vil endelig forslag legges frem for kommunestyret. Adressenavnet som vedtas av kommunestyret vil ikke kunne påklages. Denne høringen er altså siste mulighet for å kunne påvirke valg av adressenavn.

Innspill til høringen skal begrunnes, og sendes til Båtsfjord kommune v/Teknisk etat, Postboks 610, 9991 Båtsfjord eller per epost til postmottak@batsfjord.kommune.no

Kontaktperson i Båtsfjord kommune:

Elisabeth Kvivesen Tlf: 7898 5357; e-post: elisabeth.kvivesen@batsfjord.kommune.no