Plandokumentene kan lastes ned her:

 

Planbeskrivelse med konsekvensutredning 10.09.2019

Reguleringsbestemmelser

Plankart

Risiko og sårbarhetsanalyse

KU og miljørisikoanalys naturmiljø

Støynotat

Visualisering fra Ytre Syltevika

Visualisering fra Romsdalsbruna

Visualisering fra syd

Høringsuttalelser til oppstartsvarsel

 

Dersom du har merknader og innspill til planforslaget, ber vi om at dette sendes skriftlig til Båtsfjord kommune, Postboks 610, 9991 Båtsfjord, eller på e-post til postmottak@batsfjord.kommune.no

 

Høringsfristen er 1. desember 2019.

 

Den 14. oktober ble det holdt et åpent møte om planforslaget på Båtsfjord Brygge. Her ble planforslaget presentert av Salmar og Nordconsult. 

Det er satt av tid til egne møter etter det åpne møtet hvis det er ønskelig.

Hvis du ønsker mer informasjon om planforslaget kan du kontakte Norconsult v/ Christian Trender, tlf. 99796059, e-post christian.trender@norconsult.com, eller Båtsfjord kommune v/ Bjarne Mjelde, tlf. 46400275, e-post bjarne.mjelde@batsfjord.kommune.no.