Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Bilde

Åpent møte: Områderegulering for akvakulturanlegg i Syltefjorden

Sted og tid: Båtsfjord Brygge den 14. oktober 2019 kl. 19:00

Nordconsult har på oppdrag fra Salmar utarbeidet forslag til områderegulering med konsekvensutredning for akvakulturanlegg i Syltefjorden. Båtsfjord kommune har lagt forslaget ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 1. november 2019. I denne forbindelse inviteres det til et åpent møte på Båtsfjord Brygge den 14. oktober kl. 19:00. Norconsult vil informere om planforslaget, og det åpnes for spørsmål og innspill til planforslaget på møtet. Velkommen!

Totaloversikt alle adresseparseller[1]

Høring: Oppstart av navnesak i Båtsfjord kommune

Kartverket har reist navnesak for diverse stedsnavn i Båtsfjord kommune for å avklare riktig skrivemåte av navnene. Navnene skal i neste omgang brukes i ny funksjon som adressenavn. Frist for uttalelse er 8. mai 2019.