1. Miljømudring.  Et lag av sjøbunnen tas opp. ( Miljømudring )
 2. Det tas prøver som sendes til analyse.  Dette tar minst 1 uke.
 3. Det mest vanlige er så at det må miljømudres en gang til
 4. Nye prøver sendes til analyse
 5. Vanlig mudring.  All løs masse tas opp
 6. Sprenging
 7. Ny mudring ned til riktig dybde
 8. Oppmåling og godkjenning

 

På grunn av alt dette har vi besluttet å legge alle flytebryggene ut fra Grave-

service AS (Håpet/Tromsfisk) sitt anlegg innerst i fjorden.  Fordelene er :

 

 • Her er gode havneforhold
 • Det er enkel tilgang for brukerne
 • Vi får plass til alle fartøyene
 • Vi får tilført elektrisitet og vann
 • Bryggene og fartøyene får ligge på samme sted i hele mudringsperioden
 • Vi slipper å flytte bryggene og fartøyene på kort varsel og flere ganger
 • Alle har sine faste plasser slik som i dag
 • Vi kan fortøye bryggene på en betryggende måte

 

Når mudringen er ferdig blir bryggene flyttet tilbake og vi kjøper inn flere nye brygger som legges ut i området i Fomabukta.

De som har fartøy som ligger ved de aktuelle flytebryggene vil få nærmere beskjed fra oss om praktiske forhold omkring flyttingen.

 

Med vennlig hilsen

Øystein Jørgensen

Havnesjef