Oversikter over lag og foreninger i Båtsfjord

For spørsmål eller endringer av informasjonen som er opplistet, kontakt Båtsfjord Frivilligsentral på telefon: 789 83 400 eller e-post: frivillig@batsfjord.kommune.no  

Blant annet motor, ridning, historie, jakt og fiske

Fritidsforeninger

Individuell-, lag-, skyte-, heste- og motorsport

Idrettsforeninger

Forskjønning, trivsel og lekeplasser

Velforeninger i Båtsfjord tettsted

Sang, musikk og dans

Kulturelle foreninger