I årets tømmekalender er det feil i uke 26. Fredag 30.juni står ikke P2 oppført, men blir kjørt da. Dette berører abonnenter i Tana, Båtsfjord og Berlevåg.  

Tømmekalender som ligger på kommunenes og Øfas hjemmesider er korrekt.

 

 

Med Hilsen

Driftsleder

Øfas Husholdning AS