Gudstjeneste med  Dåp og nattverd

Organist Inger Kjeldsen

Ellers kirkens faste medarbeidere