Priser barnehageplass 2017, vedtatt i Kommunestyret 14.12.16 sak 68/16:

Makspris 2016: kr 2655 ,- pr mnd , 29205,- pr år.M

Makspris 2017 i statsbudsjett for 2017: kr 2730,- pr mnd , kr 30 030,- pr år.

 

type plass 1.barn

Bhgsats

2016

Søsken nr 2

30 % (minimumskrav)

Bhgsats

2017

Søsken

nr 2 - 30 %

Søsken

nr 3 - 50 %

Kost

100 % plass

2655

1858

2730

1911

1365

300

80 % plass

2406

1637

2474

1732

1237

240

60 % plass

1877

1314

1930

1351

965

180

50 % plass

1600

1120

1645

1152

823

150

40 % plass

1335

935

1372

960

686

120

20 % plass

828

580

852

596

426

60

Kjøp av dag

200

 

220

 

 

 

Utlån av lokaler til bursdager og lignende,
pr gang

Utlån av lokaler til veldedige formål, pr gang

300

0

 

 

 

 

Kostpris er til selvkost. Fastsettes i samarbeid med FAU og SU ved barnehagene i samsvar med utgiftene.