Multiconsult har på oppdrag fra Båtsfjord Havn startet opp arbeid med to reguleringsplaner for utfyllinger i Neptunbukta og ytre Holmen/Sørnes. De to reguleringsplanene skal legge til rette for at det kan fylles ut næringsarealer i sjø med masser fra Kystverkets utdypning av havneområdet og seiligsled i Båtsfjord havn.

Se vedlegg, Oppstartsvarsel.pdf