Båtsfjord kommune vil nå legge ut alt av sakspapirer (også referatsaker og vedlegg til sakspapirer) til møter i kommunestyre og formannskap. Du finner disse ved å velge "Politisk" i menyraden til venstre på forsiden og deretter klikke på enten "Kommunestyret" eller "Formannskapet". Du velger så tidsrom for møtet (f.eks. "Høst 2008") og deretter dato for det enkelte møtet (f.eks. "Møte 21.08.") i undermenyene som kommer fram. Det er bare dokumenter som er lovbestemt unntatt offentlighet som ikke blir lagt ut på hjemmesiden. Alle papirer til kommunestyremøtet 21.08. er nå lagt ut.