Kontaktinformasjon

Oversikt over kommunens kontaktpersoner for ungdom og foreldre i Båtsfjord.

Informasjonsbrosjyre

Samordnet hjelpetjeneste

SAMORDNET HJELPETJENESTE

Er en 3 delt avdeling som består av Helsestasjon, PP-tjenesten og sosial/barnevernstjenesten

Virksomhetsleder for avdelingen er Bente Iversen tlf: 78 98 53 72

Familierådgivningskontoret i Sør-Varanger

Kontordager i Båtsfjord

Faste møtedager

Samordna hjelpetjeneste har trefftid på skolene og i barnehagene etter følgende oppsett:

HELSESTASJON FOR UNGDOM

Et tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år