God formiddag!

Båtsfjord kommune er nå godt i gang med kommunens viktigste styringsdokument, kommuneplanen. I den forbindelse inviteres det til framtidskveld 25.mars kl. 18.00 på Skansen. «De gamle er eldst, men de unge er framtiden». Tema; bolyst i sentrum.
Folkemøtene godt besøkt?????

I forrige uke var det møte i næringsstyret. Her behandlet vi 10 søknader til næringsfondet og to søknader til fiskerifondet. Alle ble positivt innvilget. Søknadene til fiskerifondet gjelder anskaffelse av båt.
Dette viser til gode prosjekter, og at det skjer mye i lokalsamfunnet. Søknader og vedtak finner dere på kommunens hjemmeside.

Valg av menighetsråd i Båtsfjord sokn– nominasjon av kandidater. Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer i tiden fram til 30. april 2019. Forslag på kandidater til menighetsrådet kan meldes til Båtsfjord menighetsråd innen 15. april 2019. Båtsfjord menighet kirkeverge@batsfjord.kommune.no

Vi minner på: På kino; Søndag 17. mars kl. 1500. Dragetreneren. Sensur 6 år.
Kl. 1730. Geparden Maleika. Sensur: ALLE. PREMIEREHELG

Barnehageplass 2019 – 2020. Søknad om gratis kjernetid / reduksjon i foreldrebetaling.
Søknadsfrist er 01.04.19 og 01.10.19.
Gjelder også søknader om endring av plass.

Søknader om gratis kjernetid / reduksjon i foreldrebetaling for barnehageåret 2018 - 2019: Søknadsfrist er 30.06.19, men søknader behandles også etter denne dato.
Søknadsfrist er 30.06.19, men søknader behandles også etter denne dato.

Følgende skutertrasseèr er åpne for ferdsel pr i dag, 15.3.19, se linken under eller kommunens hjemmeside.
Åpnede Skutertrasseèr i Båtsfjord

Husk og bruk refleks!

Ord på veien; Jeg vil heller gå i mørket med en venn enn å gå i lyset alene.

Ønsker alle ei god helg!

Geir Knutsen
Ordfører