Vergemål er et hjelpetiltak for mennesker som ikke kan ivareta egne interesser på ulike områder, og en verge er person med verges hjelpende hånd i hverdagen.

Vergerollen er en formell rolle, og det er i utgangspunktet ikke behov for utstrakt personlig kontakt mellom vergetrengende og vergen.

Vergemålsarbeid er fleksibelt arbeid som kan kombineres med annen jobb.

Fylkesmannen viser til våre nettsider og vedlagt foilsett for nærmere informasjon om vergemål.

http://vergemål.no/

https://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Vergemal/

Vedlegg: Vergerekruttering.pdf