Denne uka ankommer de første turbindelene Båtsfjord Havn. Videre vil brakkeriggen bli fraktet opp på fjellet. I neste uke kommer hovedkrana som skal brukes til turbinmontasjen. Den består av mange mindre enheter, som til sammen utgjør 15-20 trailerlass. Så det blir en betydelig økning i transporten opp til vindkraftverket de neste ukene. Og i slutten av mai begynner vi selve turbinmontasjen.
Så nå er vi i gang!
 
På grunn av at aktivitetsnivået økes, og vi må derfor innføre restriksjoner i området.
Fra denne uka av vil vi stenge bommen i Nordskogveien, og området innenfor defineres igjen som et anleggsområde.
Det betyr at vi ikke ønsker at uvedkommende kommer inn i området av sikkerhetsmessige årsaker.
Det er mye snø oppover langs vegen, og med svært høye brøytekanter er det vanskelig å holde oversikt!
Så vi ber publikum om å unngå å gå langs anleggsveien opp på fjellet!
 
Bare ta kontakt om det er noe uklart!
 
 
 
Med vennlig hilsen / Best regards
HAMNEFJELL VINDKRAFT AS