Vi er en tjeneste som er underlagt NAV Servicesenter, Mo i Rana. 

Vårt mål som førstelinjen i NAV ved økonomisk rådgivning, er å nå ut til flest mulig som har økonomiske bekymringer/problemer, før det går for langt og man mister helt kontrollen.

Vi er et supplement til kommunenes gjeldsrådgivningstjeneste

Til opplysning: fra 8. des. har vi dessverre ikke e-post tilgang, men vi har da en Chat-tjeneste.

Tjenesten har åpningstid på hverdager, fra kl. 09.00-15.00.

Telefonnummeret er 800 45 353, som tilsvarer 800G-J-E-L-D på telefontastaturet.

Det er gratis for brukeren fra fasttelefon, og brukere som ringer fra mobiltelefon, blir tilbudt å bli oppringt fra oss.

Les mer her: https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/800gjeld