I forbindelse med adresseprosjektet i Båtsfjord kommune er det en del skrivemåter av stedsnavn som må avklares gjennom navnesak før man kan vedta dem som adressenavn. Sametingets stedsnavnstjeneste har også benyttet anledningen for å avklare skrivemåten til noen samiske parallellnavn.

Høringsbrev og saksdokumenter finner du i lenkene under:

  1. Høringsbrev - oppstart av navnesak
  2. Namnesak nordsamiske navn (Sametinget)
  3. Navnesaksskjema
  4. Kart
  5. Bruksnavnskjema gbnr. 11/1/9
  6. Bruksnavnskjema gbnr. 11/1/8 og 11/1/10
  7. Bruksnavnskjema gbnr. 11/2

Høringsuttalelser innhentes og samordnes av kommunen, og oversendes Stedsnavntjenesten i Språkrådet og Sametingets stedsnavnstjeneste med kopi til Kartverket.

Høringsfrist er 8. mai 2018

Høringsuttalelser sendes til:

Båtsfjord kommune
Postboks 610
9991 Båtsfjord

eller på e-post: postmottak@batsfjord.kommune.no