Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Illustrasjon utomhus

Informasjonsskriv Februar 2022

BÅTSFJORD SKOLE- INFORMASJONSSKRIV FRA PROSJEKTET

Båtsfjord kommune skal bygge en ny 1-10 skole med volleyballhall og
svømmebasseng i 25 meters lengde på samme tomt som Båtsfjord skole ligger i dag.

Samlokalisering av kommunale tjenester

Styringsgruppa (SG) skal drive fram prosjektet og skal være bindeledd til kommunestyret
(KST). Dette i henhold til mandat gitt av kommunestyret i sak 6/2020 i møte den 05.02.2020.
Gruppa er sammensatt med 4 representanter der Rådmann er leder. Videre er Ordfører
observatør sammen med prosjektleder fra WSP.