Målsetting med arbeidet for tjenesten:
-         Vi vil forsøke å bedre oppvekstvilkårene for barn/ unge med særskilte behov.
-         Samordnet hjelpetjeneste arbeider hele tiden med det som mål å hjelpe barn/ unge ut av vanskelige situasjoner og forebygge . Det er viktig at hjelpetiltakene settes i verk på et tidlig tidspunkt før problemene/ vanskene blir for store.
-         Vi vil forsøke å være oppmerksomme på hva som skaper og opprettholder problemer, både på det personlige og samfunnsmessige plan, og sette inn tiltak for å hindre problemutvikling, eller evt. Prøve å rette opp skjev-utvikling
 
 
 
Sekretær: Hanne Karin Nilsen tlf: 78 98 53 73 
 
  
 Åpningstider: Mandag – Fredag 08.00 – 15.30
 
 
Felles adresse: Hindberggata 8 (1.etg. bibliotekbygget)
                         9990 Båtsfjord