Tlf 78 98 54 42 

eller 78 98 36 99

Båtsfjord Alderspensjonat er et botilbud for eldre som ikke lenger ser seg i stand til å bo hjemme. Beboerene leier leiligheten og regnes som hjemmeboende, og får tilrettelegging lik tjenester i hjemmet. Målsetting er å ivareta den enkeltes selvstendighet og ressurser lengst mulig. Båtsfjord Alderspensjonat har mulighet for leilighet for ektepar med eget soverom. Det er per idag 12 enkle leiligheter, 1 lite rom for fast plass og 2 rom til korttidsplass.

Korttidsplass følger betaling for nasjonale satser, og det søkes til Rådgiver Helse og omsorg for plass, dette behandles i eget inntaksteam for Helse og omsorg.

Det er mulighet for enkel matlaging i leiligheten, men det tilbys frokost, formiddagskaffe, middag, ettermiddagskaffe og kveldsmat. Dette kommer i tillegg til husleien. Dette tilbudet benytter alle seg av. Er og slik at er en beboer borte fra et måltid, får denne kostpenger tilbakebetalt.

Beboere må selv holde møbler, kjøkkenutstyr og det øvrig de måtte ønske å ha i leiligheten. Leiligheten er møblert med seng, madrass og nattbord. Leiligheten er rundvasket ved innflytting, og det er den enkelte leietaker som er ansvarlig for rundvask ved utflytting.

Privat tøy merkes med navn, per tiden vaskes dette på Alderspensjonatet med bistand fra personale.