I medhold av valglovens §6-6 (1) legger valgstyret innkomne listeforslag for kommunestyrevalget 2019 i Båtsfjord ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn på følgende steder:

Båtsfjord rådhus, Hindberggt. 18, servicetorget

Båtsfjord kommunes hjemmeside

 

Det er innkommet følgende listeforslag:

Mottatt listeforslag fra Senterpartiet.pdf   (Mottatt 26.03.2019)

Mottatt listeforslag fra Arbeiderpartiet.pdf (Mottatt 27.03.2019)

Motatt listeforslag fra Høyre .pdf (Mottatt 01.04.2019)