Vannavstenging: Gebyr: kr 815,- pr. oppmøte. Dette gjelder oppmøte i forbindelse med avstenging – påsetting av vannforsyning i bolig/andre bygninger.

Behandling av gravetillatelse: Gebyr: kr 1624,- (ikke mva) pr. behandlet søknad. Dette gjelder graving kun i kommunal vei; herunder fortau, g/s-vei eller annet trafikkareal. Gebyret skal dekke utgifter til administrasjon, saksbehandling og kontroll av gravearbeider.

Forringelsesgebyr ved graving i kommunale veier og plasser: Kr. 168,- pr. m2

Vanntining/kloakkspyling   pr time kr 1.433,- eks mva