VANNAVGIFT:  

 

Vannavgifta er todelt. En variabel del og en fastdel.

 

Boliger/industri pr. m3 pr. år kr. 11,32, - Omregningsfaktor er 1,5 ved arealberegning.

Pris pr. m2 kr. 16,98,-.

 

Fastdel vannavgift:  

Boenhet inntil 70 m2  fastdel kr. 1.673/år

Boenhet over 70 m2    fastdel kr. 2.763/år

 

For andre kategorier fastsettes fastdelen etter sårbarhet.

 

Kontor/forretninger m.m uten sårbarhet inntil 350 m2 kr.    3.346/år

Kontor/forretninger m.m uten sårbarhet over  350 m2   kr.   5.866/år

 

Kontor/forretninger m.m med noe sårbarhet inntil 350 m2  kr.    5.866/år             

Kontor/forretninger m.m med noe sårbarhet over 350 m  kr.    10.048/år

 

Bedrifter/institusjoner med begrenset sårbarhet  kr.   16.760/år

Institusjoner/skoler m.fl. med stor sårbarhet       kr    41.891/år

 

For kategori annen bygg: Forretninger, kontor, lager, hybelbygg, egnebuer m.m. som kun betaler etter målt forbruk settes en minste årlig avgift. Minsteavgift beregnes utfra et forbruk på 1000m3/ år.

 

For kategori fritidsbebyggelse beregnes avgiften etter stipulert forbruk tilsvarende et årlig forbruk på 75 m3/ år og en fastdel på kr. 735,-

 

Tilknytningsavgift: 

 

Boliger pr. m2               kr. 100,-

Industri pr. m2                kr. 164,-

 

Det settes et øvre tak på kr. 110.000,- i tilknytningsavgift for vann- og avløp.

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte priser på vann

 

AVLØPSAVGIFT 

Boliger/industri pr. m3 kr. 20,76, –. Omregningsfaktor ved arealberegning er 1,5.

Pris pr. m2 er kr. 31,13 for boliger/forretning. Fritidsbolig kr. 9,76.

 

 

 

Tilknytningsavgift:

 

Boliger pr. m2                kr.  86.-

Industri pr. m              kr. 130,-

 

Det settes et øvre tak på kr. 110.000,- i tilknytningsavgift for vann- og avløp.

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte priser på avløp

 

 RENOVASJON

 

Grunngebyr pr. år                               kr.  2.591,-

Mengdegebyr 120 l dunk                   kr.     514,-

Mengdegebyr 240 l dunk                    kr.  1.044,-

Mengdegebyr 360 l dunk                   kr.  1.557,-

Mengdegebyr 660 l container             kr.  2.865,-

Mengdegebyr 1000 l container          kr.  4.337,-

Delingsgebyr                                       - kr. 103,-

Utkjøring plastdunk                              kr. 206,-

Innlev/bytting beholder                        kr. 103,-

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte pris på renovasjon

 

FEIING

 

Pr. pipe pr. år                          kr. 562,-

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte pris på feiing

 

FESTEAVGIFT

 

Pr. m2 pr. år                           kr.  1,32

 

Punktfeste på kommunal grunn:

 

Nausttomt pr. år                     kr.     689,-

Hyttetomt pr. år                       kr.  1.099,-

Andre installasjoner pr. år       kr.  3.426,-

 

EIENDOMSSKATT

 

Boliger/hytter mm.                 3 prom.

Næringsbygg                          5 prom.

Verk & Bruk                          5 prom.

 

Salg av kommunal  grunn/tomter

 

Boligtomt pr. m                    kr.  23,-

Industritomt pr. m2                       kr.  29,-                   

Forretningsforetak pr. m2         kr.  39,-