Dette gjelder også søknader om endring av plass.

Nærmere informasjon finnes på Båtsfjord kommunes hjemmeside under menyen «skoler og barnehager».

Søknadsskjema finnes under menyen«skjema», eller kan fås i barnehagene.