2020 Diverse gebyrer teknisk etat

Fra 1. januar 2020 gjelder følgende priser:

Vannavstenging: Gebyr: kr 897,- pr. oppmøte. Dette gjelder oppmøte i forbindelse med avstenging – påsetting av vannforsyning i bolig/andre bygninger.

Behandling av gravetillatelse: Gebyr: kr 1786- (ikke mva) pr. behandlet søknad. Dette gjelder graving kun i kommunal vei; herunder fortau, g/s-vei eller annet trafikkareal. Gebyret skal dekke utgifter til administrasjon, saksbehandling og kontroll av gravearbeider.

Forringelsesgebyr ved graving i kommunale veier og plasser: Kr. 185,- pr. m2

Vanntining/kloakkspyling pr time kr 1.576,- eks mva

Vannavgift

Nye priser på kommunale eiendomsgebyr for 2020, vedtatt av kommunestyret i sak 49/19 den 18.12.2019.

VANNAVGIFT:  

 

Vannavgifta er todelt. En variabel del og en fastdel.

 

Boliger/industri pr. m3 pr. år kr. 12,82, - Omregningsfaktor er 1,5 ved arealberegning.

Pris pr. m2 kr. 19,23,- for bolig/industri. Fritidsbolig kr. 8,45 pr. m2

 

Fastdel vannavgift:

Fastdel vannavgift:  

Boenhet inntil 70 m2  fastdel kr. 1.448/år

Boenhet over 70 m2    fastdel kr. 2.391/år

 

For andre kategorier fastsettes fastdelen etter sårbarhet.

 

Kontor/forretninger m.m uten sårbarhet inntil 350 m2         kr.   2.896/år

Kontor/forretninger m.m uten sårbarhet over  350 m2             kr.   5.077/år

 

Kontor/forretninger m.m med noe sårbarhet inntil 350 m2    kr.   5.077/år             

Kontor/forretninger m.m med noe sårbarhet over 350 m   kr.   8.697/år

 

Bedrifter/institusjoner med begrenset sårbarhet                   kr.   14.506/år

Institusjoner/skoler m.fl. med stor sårbarhet                         kr.   36.257/år

 

For kategori annen bygg: Forretninger, kontor, lager, hybelbygg, egnebuer m.m. som kun betaler etter målt forbruk settes en minste årlig avgift. Minsteavgift beregnes utfra et forbruk på 1000m3/ år.

 

For kategori fritidsbebyggelse beregnes avgiften etter stipulert forbruk tilsvarende et årlig forbruk på 75 m3/ år og en fastdel på kr. 783,-

 

Tilknytningsavgift:

Tilknytningsavgift: 

 

Boliger pr. m2               kr. 100,-

Industri pr. m2                kr. 164,-

 

Det settes et øvre tak på kr. 110.000,- i tilknytningsavgift for vann- og avløp.

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte priser på vann

 

AVLØPSAVGIFT

AVLØPSAVGIFT 

Boliger/industri pr. m3 kr. 23,87, –. Omregningsfaktor ved arealberegning er 1,5.

Pris pr. m2 er kr. 35,80 for boliger/forretning. Fritidsbolig kr. 11,22.

 

 

 

Tilknytningsavgift

Tilknytningsavgift:

 

Boliger pr. m2                kr.  86.-

Industri pr. m              kr. 130,-

 

Det settes et øvre tak på kr. 110.000,- i tilknytningsavgift for vann- og avløp.

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte priser på avløp

 

 RENOVASJON

 

Grunngebyr pr. år                               kr.  2.902,-

Mengdegebyr 120 l dunk                   kr.     514,-

Mengdegebyr 240 l dunk                    kr.  1.044,-

Mengdegebyr 360 l dunk                   kr.  1.557,-

Mengdegebyr 660 l container             kr.  2.865,-

Mengdegebyr 1000 l container          kr.  4.337,-

Delingsgebyr                                       - kr. 103,-

Utkjøring plastdunk                              kr. 206,-

Innlev/bytting beholder                        kr. 103,-

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte pris på renovasjon

 

FEIING

 

Pr. pipe pr. år                          kr. 663,-

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte pris på feiing

 

FESTEAVGIFT

 

Pr. m2 pr. år                           kr.  1,45

 

Punktfeste på kommunal grunn:

 

Nausttomt pr. år                     kr.     688,-

Hyttetomt pr. år                       kr.  1.210,-

Andre installasjoner pr. år       kr.  3.768,-

 

EIENDOMSSKATT

 

Boliger/hytter mm.                 3 prom.

Næring                                   5 prom.

 

 

Salg av kommunal  grunn/tomter

 

Boligtomt pr. m                    kr.  25,-

Industritomt pr. m2                       kr.  32,-                   

Forretningsforetak pr. m2         kr.  43,-

RENOVASJON

RENOVASJON

 

Grunngebyr pr. år                               kr.  2.902,-

Mengdegebyr 120 l dunk                   kr.     514,-

Mengdegebyr 240 l dunk                    kr.  1.044,-

Mengdegebyr 360 l dunk                   kr.  1.557,-

Mengdegebyr 660 l container             kr.  2.865,-

Mengdegebyr 1000 l container          kr.  4.337,-

Delingsgebyr                                       - kr. 103,-

Utkjøring plastdunk                              kr. 206,-

Innlev/bytting beholder                        kr. 103,-

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte pris på renovasjon

 

FEIING

FEIING

 

Pr. pipe pr. år                          kr. 663,-

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte pris på feiing

 

FESTEAVGIFT

FESTEAVGIFT

 

Pr. m2 pr. år                           kr.  1,45

 

Punktfeste på kommunal grunn:

 

Nausttomt pr. år                     kr.     688,-

Hyttetomt pr. år                       kr.  1.210,-

Andre installasjoner pr. år       kr.  3.768,-

 

EIENDOMSSKATT

EIENDOMSSKATT

 

Boliger/hytter mm.                 3 prom.

Næring                                   5 prom.

 

 

Salg av kommunal grunn/tomter

Salg av kommunal  grunn/tomter

 

Boligtomt pr. m                    kr.  25,-

Industritomt pr. m2                       kr.  32,-                   

Forretningsforetak pr. m2         kr.  43,-