Disse løypene er åpne, pr dags dato:

Løype 1: Fra grustaket på østsiden i Neptundalen i Båtsfjord, forbi skytterbanen, ned Gattjokkdalen mot Moldhaugen i Båtsfjorddalen, derfra parallelt med FV 891 (NV-siden) til Vegvesenstasjon. Videre langs foten av Storbakken til Lille Jovatn. Derfra opp Larslegda eller Bardosenbakken og videre langs den gamle vegtraseen (FV 891) til Speiderhytta ved Adamsvann/Adamstoppen.


Løype 2: Fra Speiderhytta langs den gamle veitraseen (FV 891) til veien ved Ordovann. og videre lans Ordovannsvegen til Ordovann hyttefelt. På Berlevågs side av kommunegrensa er Fra speiderhytta langs den gamle veitraseen (FV 891) til vegen ved Ordovann dette løype M i Berlevåg kommunes forskrifter til motorferdselloven.
Løype 3: Fra Speiderhytta ned Adamsdalen til Syltefjorddalen. Herfra nedover langs dalen på nordsiden av elva til Klaus A. Jørgensens hytte, og oppover langs dalen til hytteområdet ved Ordovann.

Løype 4: Fra løype nr. 12 ved Námmečohkka, sørøst over Båtsfjordfjellet til løypekryss vest for Storhaugen, ned ved Gárdojohka til tidligere fylkesveg 333 og løype 15 i Nordfjord.


Løype 5: Fra Nordfjord i Syltefjord langs den gamle telefonlinje-traseen over Syltefjordhøgda til Ytre Syltefjord.


Løype 6: Fra løype 5 ved Storvannet over Nordfjordhøgda til Nordfjordvatnet, derfra nordvest til løype 12 (Makkaurløypa).


Løype 7A fra løype 15 i Nordfjord, langs vegen til Hamna i Syltefjord til Hamna er åpnet.


Løype 7B: Fra løype 15 på Nordfjordeidet, over Hamnefjellet til Hamna.


Løype 8: Langs fylkesvegen fra kommunegrensa mot Vardø til Kvannvikvannene og derfra langs kraftlinjetraseen til Hamningberg.


Løype 9: Fra løype 8 ved vegkrysset i Sandfjorden, opp Sandfjorddalen til Syltevikmoan og over Syltevikmoan til sørenden av Syltevikvannet.


Løype 10: Fra løype 9 i Sandfjorddalen opp Kudalen og over fjellet til kommunegrensa mot Vardø v/Seglkollfjellet, der løypa møter løype 8 i Vardø kommunes forskrifter til motorferdselloven.


Løype 12: Fra løype 15 øst for Sprithaugen og over fjellet til hytteområdet ved Makkaur. Videre fra Makkaur og fram til grensa for Makkaurhalvøya naturreservat.


Løype 13 A: Fra løype 4 ved Storhaugen og ned øvre Johandalen til tidligere fylkesveg 333. Videre ned langs nordsiden av tidligere fylkesveg til østenden av Falkfjellet.


Løype 13 B: Avstikker fra løype 13A, ned Sør-Hursidalen til løype 15.


Løype 15: Fra løype 1 ved lille Jovatn i Båtsfjorddalen, parallelt med FV 891 til tidligere fylkesvei 333, videre langs denne i Båtsfjorddalen til Nordfjord i Syltefjord.


Løype 16: Fra løype 15 over Svingvann, Evavann og Adamsvann til løype 3 ved Adamsdalen på nordsiden av FV 891.