Løype 1: Fra grustaket på østsiden i Neptundalen i Båtsfjord, forbi skytterbanen, ned Gattjokkdalen mot Torvhaugen i Båtsfjorddalen, derfra parallelt med FV 891 (NV-siden) til Gamle Vegvesen-brakka. Videre langs foten av Storbakken til Lille Jovatn. Derfra opp Larslegda, og videre langs den gamle vegtraseen til Speiderhytta
og videre langs Adamsvann til nedkjøringen ned mot Adamsdalen hyttefelt. Kobles her på Løype 3.
Ved «Gamle flyplassen» er det også et oppstartpunkt for Løype 15, som kommer inn på Løype 1 ved gamle Vegvesen-brakka.

Løype 2: Fra nedkjøringen til «Adamsdalen», Løype 3, langs veitraseen (FV 891) til Magisterhøgda/Ordohøyda, og videre langs reingjerdet til vegen til Ordo, fram til Ordo hyttefelt. På Magisterhøgda er det forbindelse til Løype 07 i Berlevåg kommune.

Løype 3: Fra parkeringa ved FV 891, Adamsdalen Hyttefelt, ned Adamsdalen til Hyttefeltet. Herfra nedover langs dalen på nordsiden av elva til Klaus A. Jørgensens hytte, G.BN. 6/1/23, deretter oppover langs dalen på vestsida av elva til Delinga, videre til hytteområdet ved Ordo-vann.

Løype 4: Fra løype nr. 15 ved Storvannet opp til den nye linja,
deretter langs linja over fjellpartiet, for deretter å gå til løype 13 ved Sør-Hursidalen. Dette vil si omlegging til den forrige/gamle traséen for løype

Løype 7A: Fra løype 15 i Nordfjord langs vegen til Hamna i Syltefjord.

Løype 7BFra løype 15 på Nordfjordeidet, over Hamne-fjellet til Hamna.

Løype 8 . Langs fylkesvegen fra kommunegrensa mot Vardø til Kvannvik-vannene og derfra langs kraftlinjetraseen til Hamningberg.

Løype 10 Fra løype 9 i Sandfjord-dalen opp Kudalen og over fjellet til kommunegrensa mot Vardø v/Segelkollfjellet, der løypa møter løype 8 i Vardø kommune.

Løype 13AFra løype 4 ved Storhaugen og ned øvre Johandalen til kommunal veg 26, til Syltefjord. Videre ned langs
nordsiden av kommunal veg 26, til Syltefjord, til østenden av «Falkfjellet».

Løype 13B: Avstikker fra løype 13A, ned Sør-Hursi-dalen til løype 15.

Løype 14: Fra hyttefelt vest for Ordo-vann til hyttefeltet øst for vannet og derfra til kommunegrensa mot Vadsø (hvor den møter løype 14 Ordojávri - Vestre Jakobselv, i innerenden av vannet). 

Løype 15: Fra den gamle Flyplassen i Båtsfjord-dalen, parallelt med FV 891 til tidliger fylkesvei 333, videre langs denne i Båtsfjord-dalen til Nordfjord i Syltefjord.