Båtsfjord kommune har nå fått et digitalt planregister der alt av planinformasjon er lagt inn. Dette er et resultat av et digitaliseringsprosjekt støttet av Kartverket, fylkesmannen, vegvesenet og FeFo. Planer og plandokumenter som tidligere har vært i skuffer og arkivskap, og som få har hatt tilgang til, er nå åpent tilgjengelige for alle via internett. Dette innebærer en enorm effektiviseringsgevinst.

 

Plankartene og –dokumentene finner du i lenken nederst i artikkelen. Legg inn en adresse, eller zoom inn på området du vil vite mer om i kartet. I menyen på høyre side merker du av for Reguleringsplan og Kommuneplan. Da vil gjeldende planer vises i kartet. Plandokumentene kommer du til ved å klikke i kartet, velge pila ved Reguleringsplan eller Kommuneplan menyen på høyre side, og så trykke på «Vis Planinformasjon». Da kommer du inn til planregisteret og får opp lenker til planbestemmelser og plankart. Her kan du også søke etter andre planer/plandokumenter ved å trykke på «Søk» øverst til venstre.  

 

Prosjektet har vært koordinert av Tana kommune.

 

https://www.kommunekart.com/?funksjon=VisKommune&kommunenummer=5443