Båtsfjord Havn KF samordner og drifter kommunens havnevirksomhet og ivaretar administrative og forvaltningsmessige oppgaver i kommunens havner og farvann.

Båtsfjord Havn KF har som visjon å være Finnmarks viktigste knutepunkt mellom sjø og land, og skal fremstå med et kostnadseffektivt, høykvalitets havnetilbud med tilpassede logistikkløsninger som bidrar til økt sjøtransport over havnedistriktet.

Øystein Jørgensen
Havnesjef

Adresse:

Postboks 74
9991 Båtsfjord

Telefon: +47 78 98 55 10 / +47 95 89 27 90
Fax: +47 78 98 38 60
E-post: havnesjef@batsfjord.havn.no