Båtsfjord kommune har overtatt driften av ØFAS Husholdning AS.

ØFAS Husholdning AS er ansvarlig for bygninger og driftsmidler mens Båtsfjord kommune er ansvarlig for den daglige driften.

 

Åpningstidene på ØFAS Husholdning AS er:

Mandag, onsdag og fredag kl: 08:00 – 11:00
Tirsdag og torsdag kl: 17:00 – 20:00

 

NB! ØFAS Husholdning AS har meddelt at på grunn av store endringer som følge av kommune- og regionreformen i årsskiftet 2019-2020, må man slette og legge inn adressen sin på nytt i appen Min Renovasjon for å få det riktig i blant annet Tømmekalenderen. Under er fremgangsmåter til hvordan man finner åpningstidene i appen, hvordan man legger inn sin adresse og hvordan man setter varsling for avfallstømming.

 

I appen Min Renovasjon (appen blir forkortet til «Renovasjon» når den er lastet ned) kan man finne åpningstidene til ØFAS Husholdning AS ved å:

  1. Om du ikke allerede har lagt inn din adresse eller ønsket adresse, så gjør du det ved å trykke på «Legg til sted» og velger «Båtsfjord kommune» og søker opp din adresse, gjerne med ditt husnummer.
  2. Når du har lagt inn din adresse trykker du på den, kommer du til en oversikt der «Gjenvinningsstasjoner» står nederst, som du deretter klikker på.
  3. Så velger du «Båtsfjord Miljøstasjon» så får du fram åpningstidene.

Man kan i tillegg her finne kontaktinfo, priser og vise stasjonen på kart.

I appen kan man under «Tømmekalender» få oversikt over tømming av rest-, mat-, plast- og papir- og pappavfall. Man også sette varsling i appen slik at man kan få varsling enten dagen før eller samme dag som det er tømming, og velge passende tidspunkt. Dette kan være lurt for å slippe å tenke på og følge med på tømmekalenderen selv, fordi man får automatisk varsling ved hver tømming.

For å sette varsling i Tømmekalenderen gjør man slik:

  1. Når du har lagt inn din adresse trykker du på den.
  2. Trykker på «Tømmekalender».
  3. Så huker du av på «Sett varsling» slik at knappen blir grønn.
  4. Så velger du om du vil ha varsling dagen før eller samme dag, og deretter tidspunktet du ønsker for varsling.

For de fleste kan det være greit å sette varsling kvelden før, slik at man rekker og finne fram avfallet og sette dunken klar, og slipper å stresse med dette tidlig på morgenen før jobb osv. Men om ønskelig er det mulig å sette varsling samme dag f.eks. tidlig på morgenen.

 

Mvh.

Teknisk Etat