Båtsfjord Kommune har høsten 2020 jobbet med å implementere e-byggesøknad i byggesaker. Det vil si at du, som søker, kan fylle ut og sende inn din byggesøknad digitalt, 

De nye søknadsløsningene er tilpasset ulike målgrupper og gjør det enklere å gjøre ting riktig når du jobber med en byggesøknad. Søknadene kontrolleres automatisk mot regelverket før de sendes, for å sikre at søknaden din er komplett.

Dersom din søknad skulle ha mangler, vil du få beskjed om hva som mangler. Er den komplett, vil den kunne gå rett inn i kommunens eByggesak-løsning, uten at det skal være nødvendig med manuell innregistrering av data.

Felles for alle digitale byggesøknader, er at de er knyttet opp mot en nasjonal søknadsportal som kontrollerer søknaden for feil og mangler før den blir videresendt  kommunen.

Pr i dag finnes det flere aktører som tilbyr disse tjenestene, men foreløpig er det kun èn som tilbyr eByggesøknad for private.

Se hvilke løsninger du kan bruke>>

 

(Siden åpner seg i nytt vindu.)