Offentlig bad

Ukedag

Åpningstid

Kategori

Tirsdag

1700-1900

Offentlig bad alle

Tirsdag

1900-2045

Offentlig bad damer over 16 år

Onsdag

1700-1900

Offentlig bad alle

Onsdag

1900-2045

Offentlig bad alle over 16 år

Lørdag

1100-1445

Offentlig bad